roman o snovima i zidovima

O SNOVIMA I ZIDOVIMA

otvori knjigu

O SNOVIMA I ZIDOVIMA

roman

Ovo je gorka i ironična priča o uspehu, ljubavi, željama i mukotrpnom putu do njihovog ostvarenja. Iako je ispričan u vidu ljubavne priče sa neočekivanim obrtom, ovo je klasičan socijalni roman, sa jednom od svojih izvornih tema, koja se bavi stalnom borbom običnog čoveka-radnika za egzistenciju i svoje mesto u svetu podeljenom na bogate, koji imaju previše i siromašne koji nemaju ništa.(Neke sličnosti mogu se prepoznati u Travenovim ,,Beračima pamuka",delima Maksima Gorkog, te naših bivših prokomunističkih pisaca koji su iscrpno obrađivali tu temu koja ostaje večito aktuelna jer se osnovni socijalni momenti ni do današnjih dana nisu mnogo promenili).
Tokom sedam godina koliko traje radnja ovog romana prikazana je vrlo realistična slika Beograda u vreme demonstracija, bombardovanja, buntovnog preokreta vlasti dvehiljadite, oslikana su poznata nam burna vremena koja polako ostaju iza nas.


zbirka priča - tema lepota

Tema: LEPOTA

otvori knjigu


PRIČE O LEPOTI

zbirka priča

Priče o lepoti kao blagoslovu, najlepšem daru prirode, bogatom nasledstvu siromašnih ljudi ili velikoj bedi bogatih tamo gde je ona izostala. Priče o lepoti kao velikoj nepravdi među ljudima, slatkom ili gorkom začinu iz ukusa života, glavnom pokretaču mnogih romantičnih priča ili razlogu sloma tolikih bezbrojnih romantičnih snova i očekivanja.
"Tema: LEPOTA" je zbirka priča o onima sa lepotom i bez nje, o onima koje je lepota zauvek začarala i koji su stradali zbog nje. "Lepa reč sva vrata otvara"- kaže poslovica, a lepo lice ih otvara još lakše i brže. Pred lepotom nevolje nestaju a svi putevi su lako prohodni. Takvo je današnje vreme u kojem mnogim važnim stvarima vrednost opada a samo fizičkoj lepoti čoveka raste.drama sestre otvori knjigu

SESTRE

kratka drama

Kratka, potresna drama "SESTRE", sada je dostupna za besplatno čitanje.
Ljubav, opsesija, iluzija u ružnoj stvarnosti i maštanje o sreći na koju se čeka celoga života.
Ova kratka drama se najpre pojavila kao dopisani dodatak zbirci priča "Tema: Lepota" ("Priče o lepoti"), jer je prividnost dobrog u fizičkoj lepoti ljudi ustvari glavna tema koja se u njoj obrađuje.

saga prognani iz raja
PROGNANI IZ RAJA

saga

"PROGNANI IZ RAJA"-saga o Adamu i Evi, takođe je bila dopisani dodatak u zbirci priča o lepoti "Tema: LEPOTA" koji je kasnije dopunjavan novim sadržajima.
Adam i Eva su dvoje prvih ljudi od kojih je sve započelo, pa tako i prva priča o lepoti.
Da li je lepota i zavist zbog nje, bila stvarni uzrok zbog koga je čovek proteran iz raja, odakle je on krenuo u svoju zemaljsku avanturu, da u "dolini suza" pokuša izgraditi svoj vlastiti raj.

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 KRAJ


Kontakt: eknjigekontakt@gmail.com

2013 © elektronska knjiga