DNEVNIK ANE FRANK

dnevnik

Dnevnik jedne od najpoznatijih žrtava holokausta, devojčice Ane Frank prvi put je objavljen 1947 godine u Holandiji. Ovo je priča o njenom životu u tajnom skrovištu od nacista, koju je zapisala u dnevniku a koji je nadživeo jer je ona u koncetracionom logoru umrla od tifusa.

ILIJADA

istorijski ep

Istorijski ep o Troji ili Iliju kako se ona drugačije nazivala, zbog čega ep i nosi naziv Ilijada. Ovo delo se pripisuje Homeru mada ne postoji nijedan pouzdan dokaz da je on autor tog dela.
Jovan Dučić

BLAGO CARA RADOVANA

knjiga o sudbini

"Knjiga o sudbini" kako je sam Dučić naziva, sadrži u sebi toliko filozofije, istorije, socijologije, psihologije i svih ostalih oblasti života, da možemo biti ponosni što imamo toliko velikog pisca, sa kojim se mogu porediti samo oni najveći na svetu. Poglavlja knjige: o sreći, o ljubavi, o ženi, o prijateljstvu, o mladosti i starosti, o pesniku, o herojima, o kraljevima, o prorocima, jasno nam ukazuju da samo čitanje jednog poglavlja može promeniti celi naš pogled na život.
BIBLIJA

crkvena knjiga

Najštampanija knjiga svih vremena: Biblija ili Sveto pismo Staroga i Novoga zaveta sa prevodima Đure Daničića (Stari zavet) i Vuka Karadžića (Novi zavet).
Kontakt: eknjigekontakt@gmail.com

2013© elektronska knjiga