Ivo Andrić

PUT ALIJE ĐERZELEZA

pripovetka

Poput Servantesa koji je napisao realistični roman o vitezu Don Kihotu, Andrić je isto tako napisao surovo-realističnu pripovetku o velikom muslimanskom mitskom junaku Aliji Đerzelezu. Ovo je prva Andrićeva pripovetka, objavljena davne 1920 godine, kojom je on najavio dolazak svoga velikog pripovedačkog dara u svet književnosti.Ivo Andrić

IZABRANA PROZA

pripovetke

Pripovetke koje većinom govore o doživaljajima iz ranog detinjstva i mladosti likova za koje se može uzeti da su to bile lično Andrić, mada on nigde na kaže to direkno. Tu je i njegova poznata pripovetka za decu "Aska i vuk", zatim pripovetka "Most na Žepi", čuvena "Priča o kmetu Simanu" kao i neke druge kratke priče .
Ivo Andrić

OMER-PAŠA LATAS

nedovršeni roman

Ovaj nedovršeni Andrićev roman o velikom vojskovođi u osmanskom carstvu, Omeru-paši Latasu, koji je bio poreklom sa naših prostora, bavi se delom i likom Latasa tokom njegovog boravka i ratovanja u Bosni i Hercegovini protiv domaćeg plemestva koje je podiglo pobunu jer se se protivilo sultanovim reformama. Roman je objavljen dve godine nakon autorove smrti (1977 godine).Ivo Andrić

ZNAKOVI PORED PUTA

zapisi

Kratki zapisi Ive Andrića nastali kao dnevnik u kojima je on godinama usputno beležio svoje misli i mudrosti o životu i smrti, književnosti, umetnosti... oslikavao svoja raspoloženja i ispisivao razmišljanja o događajima, pojavama i impresijama, putopisne beleške i slično. Knjiga njegovih zapisa objavljena je nakon njegove smrti pod naslovom "Znakovi pored puta".
Kontakt: eknjigekontakt@gmail.com

2013 © elektronska knjiga